INTERNSHIP

Påbörjar min praktik idag – äntligen dags för min första praktiska juridiska erfarenhet. Juristprogrammet borde vara mer praktiskt än teoretiskt – t.ex. mer fokus på realistiska case ang. grunderna i förmögenhetsrätten, avtalsgranskning och processrätt – vad tycker ni?