Fri- och rättighetsinternat

Jag blev tillsammans med ca 30 juriststudenter runt om i Sverige antagen till ett fri- och rättighets internat i Stockholm. Vi behandlade frågor som berör fri- och rättigheter, främst fokus på de som finns stadgade i EKMR, men även judiciell aktivism. Med föreläsningar från nästan hela den juridiska toppen, samt flertal case-övningar, blev det en väldigt lärorik vecka. För att kort sammanfatta mina tankar från internatet:

En lag kan aldrig vara komplett, varför domstolar behöver fylla i tomrum. För HD:s del innebär det en avvägning mot att dels inte vara aktivistiska (istället se syftet med rättskällorna) vs hänga med i utvecklingen. Om vi nu jämför med USA:s högsta domstol där aktivismen från domstolen är väldigt påtaglig, är vårt system “säkrare” eftersom våra domare inte väljs av presidenten. USA:s system bygger också på common law (tidigare praxis) vilket gör att deras system riskerar att ha föråldrandes synsätt. Trots detta, har svenska domstolar stort handlingsutrymme, inte minst eftersom vi tillämpar principen om Jura Novit Curia, som innebär att domstolen känner rätten. Parterna kan lägga fram stöd för sin argumentation, men i slutändan är det domstolen som bestämmer. Juridiken ger argument, aldrig svar och detta innebär mindre förutsägbarhet.

Förutsägbarhet, oberoende rättssystem och rättsstatens principer blir allt viktigare att försvara. Här skiljer sig juridiken från politiken. Ett exempel som togs upp var när Norges högsta domstol skulle avgöra om det var en integritetskränkning att ta ett blodprov på en bebis för att avgöra faderskap, när det inte fanns några lagar alls på området. I slutändan blev röstantalet 8-9, till fördel mot att det var en kränkning. Nästa dag uppkom exakt samma fall, med andra parter förstås, och då tyckte plötsligt alla att det var en kränkning. Detta pga domstolens jobb är att nå förutsägbarhet, medan en politiker självklart nästa dag hade tyckt precis likadant i frågan.

Sveriges historia bygger på folksuveränitetsprincipen: all makt utgår från folket. Sverige har få erfarenheter av krig, vilket antagligen innebär mindre benägenhet att skydda individuella rättigheter. Grundlagens skydd för enskildas rättigheter är dessutom svaga.

Det behövs någon som faktiskt utmanar rådande ordning, stärker individuella rättigheter i 2 kap. RF och försvarar ett oberoende rättssystem – men för detta måste man känna till gällande rätt. Tack och lov för att jag studerar juridik så jag kan förändra hela systemet. 

Föreläsare på internatet var följande:

Ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, riksåklagaren, justitiekanslern, justitieråden Bull och Johansson, ordföranden respektive tillträdande generalsekreteraren i advokatsamfundet, advokat & delägare från Mannheimer Swartling, professorerna Ramberg och Nergelius, historikern Hessérus och doktoranden Lund. Helt otroligt att lyssna och samtala med så kompetenta människor med lång och viktig erfarenhet av både juridik, politik.

Stockholm är ju en vacker stad. Saknar… men snart är jag ju där igen!

Julia