Att ha starka åsikter som ung kvinna

Jag har aldrig problem med att erkänna mina fel och göra rätt. Det är så jag utvecklas. Men när jag påstås ha gjort saker som inte är sant och blir uthängd för det och människor hänger på för att man hoppas på ett karaktärsmord – Det gör mig ledsen.

Jag har under helgen blivit tillskriven åsikter jag inte står för eller sympatiserar med. Dessa tillskrivna åsikter är något jag tar starkt avstånd ifrån. Punkt slut.

Dock vill jag beröra ytterligare aspekter i detta. I en fungerande rättsstat är en grundläggande princip att båda parter ska få yttra sig och har rätt att ta del av all information som åberopas mot dem. I detta fall har Göteborgs nation brustit i detta i flera situationer. Varför jag skriver detta inlägg är för att jag vill att brister i arbetssätt uppmärksammas – att det blir en förändring.

Det är tyvärr ett återkommande tema i att människor aktivt tillskriver mig åsikter jag faktiskt inte står för. Min analys av varför det är så är för att jag dels har en åsikt som jag säger högt (duh) och dels för att jag är en ung kvinna som tar för mig . Jag har märkt att det inte alltid uppskattas, varför utfallen blir likt ovan. Vårt samhälle i dagens Sverige uppmuntrar inte till engagemang och till att unga kvinnor tar för sig, vilket jag uppmärksammat länge i olika debattforum.

Jag kommer dock aldrig att vika mig. Det ingår tyvärr i att stå upp för sina åsikter att ta emot kritik . Att ta ställning för ett samhälle man tror på kommer innebära att människor inte gillar dig. Däremot är det aldrig okej att mobba någon. Jag tror snarare vi alla ska vara mer vaksamma och kritiska vad vi läser och hör, genom att ifrågasätta och bilda oss en egen uppfattning av människor eller olika händelser. Allt från vad vi hör om andra människor till vad vi läser i tidningen. Det har minst sagt Me-too kampanjen visat där rättssäkerheten många gånger brustit genom att utlämna namn som inte fått sin sak prövad av en rättssäker domstol.

Jag är medveten om att vara kritisk och saklig är svårt, jag kämpar själv med det, men det är också nödvändigt för att vårt samhälle ska var just en rättssäker demokrati. Därför gör jag bara mitt bästa i alla situationer, det är allt man kan begära, allra minst från studenter i Lund.