Att ha åsikter i landet lagom

Jag har aldrig problem med att erkänna mina fel och göra rätt. Det är så jag utvecklas. Men när jag påstås ha gjort saker som inte är sant och blir uthängd för det och människor hänger på för att man hoppas på ett karaktärsmord – Det gör mig ledsen.

Jag har under helgen blivit tillskriven åsikter jag inte står för eller sympatiserar med. Dessa tillskrivna åsikter är något jag tar starkt avstånd från. Punkt slut.

Dock vill jag beröra ytterligare aspekter i detta. I en fungerande rättsstat är en grundläggande princip att båda parter ska höras, enligt art. 6 EKMR, och har rätt att ta del av all information som åberopas mot dem. I detta fall har Göteborgs nation brustit i detta i flera situationer. Varför jag skriver detta inlägg är för att jag vill att brister i arbetssätt uppmärksammas, att det blir en förändring.

Det är tyvärr ett återkommande tema i att jag aktivt blir missuppfattad. Detta kan enklast förklaras i att jag dels har åsikter som ofta tycks vara kontroversiella (ja, jag är höger och liberalkonservativ) och att jag är en ung kvinna som tar för mig i många sammanhang. Jag har märkt att det inte alltid uppskattas, varför utfallen blir likt ovan, att jag tillskrivs åsikter eller värderingar jag inte alls står bakom. Vårt samhälle i dagens Sverige uppmuntrar varken yttrandefrihet eller att unga kvinnor tar för sig, vilket jag uppmärksammat länge i olika debattforum.

Jag kommer dock aldrig att vika mig. Det ingår tyvärr i att stå upp för sina åsikter att ta emot kritik . Att ta ställning för ett samhälle man tror på kommer innebära att människor inte gillar dig. Däremot är det aldrig okej att mobba någon. Där går min gräns och det är också därför jag väljer att publicera detta inlägg. Jag tror snarare vi alla ska vara mer vaksamma och kritiska vad vi läser eller hör, genom att ifrågasätta och bilda oss en egen uppfattning av människor eller händelser. Allt från vad vi hör om andra människor till vad vi läser i tidningen. Det har minst sagt Me-too kampanjen visat där rättssäkerheten många gånger brustit genom att utlämna namn som ej varit dömda för brott.

Jag är medveten om att vara kritisk och saklig är svårt, jag kämpar själv med det, men det är också nödvändigt för att vårt samhälle ska var just en rättssäker demokrati. Därför gör jag bara mitt bästa i alla situationer, det är allt man kan begära, allra minst från studenter i Lund.