Kärleken för sig själv kan aldrig kosta en för mycket

Jag är tillbaka på hemtrevlig mark (Juridicum) och det känns förträffligt att påbörja studierna igen. Kanske inte för att jag känner ständigt njutning av att diskutera den juridiska tillämpligheten i varje lagrum, men snarare för att jag är på rätt väg. Jag vet vad jag vill.

Under det gångna året har jag verkligen prövat mina egenskaper i olika situationer. Allra mest mitt tålamod. Jag förväntar mig inte att någon ska förstå vad jag gått igenom, men min inre resa har varit både traumatisk och väldigt lycklig. Och resan stannar inte på något vis nu. Ingen av oss kan nog bli kompletta, fullständiga människor, vilket någonstans gör livet vackert att leva. Det är också en befrielse av vetskapen att man klarar sig själv, och inte behöver förlita sig på någon annan. Att vara ensam är en konst, som jag tycker alla borde lära sig att bemästra. Då tror jag världen skulle bli en lite bättre plats att leva på.

Jag är tacksam för er som gjort resan tillsammans med mig, ni som funnits där och vill mig väl. Jag värdesätter relationer mer än någonsin. Tack – det känns tryggt att ha med er framåt. Låt oss fortsätta göra resan tillsammans.

Julia

Fri- och rättighetsinternat

Jag blev tillsammans med ca 30 juriststudenter runt om i Sverige antagen till ett fri- och rättighets internat i Stockholm. Vi behandlade frågor som berör fri- och rättigheter, främst fokus på de som finns stadgade i EKMR, men även judiciell aktivism. Med föreläsningar från nästan hela den juridiska toppen, samt flertal case-övningar, blev det en väldigt lärorik vecka. För att kort sammanfatta mina tankar från internatet:

En lag kan aldrig vara komplett, varför domstolar behöver fylla i tomrum. För HD:s del innebär det en avvägning mot att dels inte vara aktivistiska (istället se syftet med rättskällorna) vs hänga med i utvecklingen. Om vi nu jämför med USA:s högsta domstol där aktivismen från domstolen är väldigt påtaglig, är vårt system “säkrare” eftersom våra domare inte väljs av presidenten. USA:s system bygger också på common law (tidigare praxis) vilket gör att deras system riskerar att ha föråldrandes synsätt. Trots detta, har svenska domstolar stort handlingsutrymme, inte minst eftersom vi tillämpar principen om Jura Novit Curia, som innebär att domstolen känner rätten. Parterna kan lägga fram stöd för sin argumentation, men i slutändan är det domstolen som bestämmer. Juridiken ger argument, aldrig svar och detta innebär mindre förutsägbarhet.

Förutsägbarhet, oberoende rättssystem och rättsstatens principer blir allt viktigare att försvara. Här skiljer sig juridiken från politiken. Ett exempel som togs upp var när Norges högsta domstol skulle avgöra om det var en integritetskränkning att ta ett blodprov på en bebis för att avgöra faderskap, när det inte fanns några lagar alls på området. I slutändan blev röstantalet 8-9, till fördel mot att det var en kränkning. Nästa dag uppkom exakt samma fall, med andra parter förstås, och då tyckte plötsligt alla att det var en kränkning. Detta pga domstolens jobb är att nå förutsägbarhet, medan en politiker självklart nästa dag hade tyckt precis likadant i frågan.

Sveriges historia bygger på folksuveränitetsprincipen: all makt utgår från folket. Sverige har få erfarenheter av krig, vilket antagligen innebär mindre benägenhet att skydda individuella rättigheter. Grundlagens skydd för enskildas rättigheter är dessutom svaga.

Det behövs någon som faktiskt utmanar rådande ordning, stärker individuella rättigheter i 2 kap. RF och försvarar ett oberoende rättssystem – men för detta måste man känna till gällande rätt. Tack och lov för att jag studerar juridik så jag kan förändra hela systemet. 

Föreläsare på internatet var följande:

Ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, riksåklagaren, justitiekanslern, justitieråden Bull och Johansson, ordföranden respektive tillträdande generalsekreteraren i advokatsamfundet, advokat & delägare från Mannheimer Swartling, professorerna Ramberg och Nergelius, historikern Hessérus och doktoranden Lund. Helt otroligt att lyssna och samtala med så kompetenta människor med lång och viktig erfarenhet av både juridik, politik.

Stockholm är ju en vacker stad. Saknar… men snart är jag ju där igen!

Julia

Analysskolan!

Nu var det dags att uppdatera här igen. Har haft en väldigt lugn sensommar med en flytt, även blivit en del jobb med mina nya företag…men mer om det senare. Är så laddad inför hösten. Mina planer är att fortsätta juristprogrammet (halvvägs nu!). En rolig nyhet är att jag blivit antagen till Analysskolan, en satsning av Unga Aktiespararna. Kommer därför pendla till Stockholm några helger under hösten. Otroligt roligt. Men innan dess till Lidingö för ett juristinternat..mycket som händer nu, äntligen… :- )